Witamy!

Prace przy użyciu techniki asekuracji alpinistycznej

Większość prac, firma nasza wykonuje metodą asekuracji alpinistycznej. Dotyczy to szczególnie malowania  słupów kratowych linii napowietrznych oraz malowania wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, zbiorników  paliwowych i kominów przemysłowych jak również prac konserwatorskich drzewostanów. Posiadamy całkowite wyposażenie w specjalistyczny sprzęt alpinistyczny dla 100 osób.

O firmie

Działamy aktywnie na rynku robót antykorozyjnych od 1988 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "ALPBUD" Spółka Jawna Marek Konieczny  i Jerzy Konieczny działa aktywnie na rynku robót antykorozyjnych od 1988 r. Najpierw jako firma prywatna, od 1990 roku jako Spółka Cywilna a od 2003 r. zgodnie z wymogami ustawowymi jako Spółka Jawna. 

Firma nasza jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi na terenie całej Polski   Przedsiębiorstwo nasze zatrudnia od pięćdziesięciu do stu osób w zależności od zakresu prac i czasu wyłączeń potrzebnych do wykonania zleconego zadania.

Referencje

Listy referencyjne

     

 

Oferta

Zakres wykonywanych prac dla sektora energetycznego

  • Malowanie konstrukcji kratowych słupów linii i stacji elektroenergetycznych 15/30/110/220/400 KV
  • Naprawa i zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów
  • Pomiary i naprawa uziemień
  • Wymiana tabliczek fazowych, torowych, ostrzegawczych, lotniczych
  • Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe słupów śrubami „dominiak”
  • Odnowienie oznakowania linii
  • Naprawa i uzupełnianie brakujących konstrukcji
  • Usuwanie ze słupów gniazd ptasich zagrażających pracy linii

Doświadczenie i profesjonalizm

Pracownicy  nasi posiadają aktualne badania lekarskie i uprawnienia do pracy na wysokości. Duża część załogi jest w zimie czynnymi ratownikami GOPR. Niektórzy są członkami  Klubów Wysokogórskich lub Speleoklubów gdzie zdobywali doświadczenie alpinistyczne.

Kontakt

ul. Górska 275,
43-376 Godziszka

(033) 817 60 55
604 22 66 20

ul. Pedagogiczna 18,
43-346 Bielsko-Biała

(033) 810 32 07
604 22 57 38

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy wpisać "brak".